GIVENCHY <br>TEINT COUTURE COMPACT<br>(Phấn nén lâu trôi, chống nắng)GIVENCHY <br>TEINT COUTURE COMPACT<br>(Phấn nén lâu trôi, chống nắng)
[Ưu đãi đặc biệt, số lượng có hạn]
GIVENCHY Teint Couture Shimmer Powder Face Highlighter 8GGIVENCHY Teint Couture Shimmer Powder Face Highlighter 8G
[Ưu đãi đặc biệt, số lượng có hạn]
GIVENCHY Rouge Interdit Lipstick 3.4GGIVENCHY Rouge Interdit Lipstick 3.4G
[Ưu đãi đặc biệt, số lượng có hạn]

GIVENCHY Rouge Interdit Lipstick 3.4G

616.000 VND 880.000 VND
GIVENCHY Le Rouge Lipstick 3.4GGIVENCHY Le Rouge Lipstick 3.4G
[Ưu đãi đặc biệt, số lượng có hạn]

GIVENCHY Le Rouge Lipstick 3.4G

686.000 VND 980.000 VND
GIVENCHY <br> SUMMER COLLECTION LIP GLOSS INTERDIT VINYL N14_N15  <br> (Limited Edition)GIVENCHY <br> SUMMER COLLECTION LIP GLOSS INTERDIT VINYL N14_N15  <br> (Limited Edition)
[Ưu đãi đặc biệt, số lượng có hạn]
GIVENCHY <br>PRISME LIBRE LUNAR NEW YEAR 3G<br> (New Year Limited Edtion 2020)
[Ưu đãi đặc biệt, số lượng có hạn]
GIVENCHY <br>LE ROUGE LUNAR NEW YEAR 3.4G<br> (New Year Limited Edtion 2020)
[Ưu đãi đặc biệt, số lượng có hạn]
GIVENCHY <br>PRISME LIBRE - LOOSE POWDER<br> (New Limited Edition 2020)
[Ưu đãi đặc biệt, số lượng có hạn]
GIVENCHY <br>RED LIGHTS - NEW LIMITED EDITION 2020 <br> 4 Colors Face & Eyes Palette
[Ưu đãi đặc biệt, số lượng có hạn]
GIVENCHY Lip Gloss Interdit Vinyl 6Ml (Timeless Collection)GIVENCHY Lip Gloss Interdit Vinyl 6Ml (Timeless Collection)
[Ưu đãi đặc biệt, số lượng có hạn]
GIVENCHY <br>LE ROUGE NIGHT NOIR (NEW 2019) <br> Sheer Finish Sparkling ColorGIVENCHY <br>LE ROUGE NIGHT NOIR (NEW 2019) <br> Sheer Finish Sparkling Color
[Ưu đãi đặc biệt, số lượng có hạn]
GIVENCHY <br>LE ROUGE DEEP VELVET (NEW 2019) <br> Powdery Matte High PigmentationGIVENCHY <br>LE ROUGE DEEP VELVET (NEW 2019) <br> Powdery Matte High Pigmentation
[Ưu đãi đặc biệt, số lượng có hạn]
GIVENCHY <br>ROUGE INTERDIT VINYL - N° 20 <br>ESSENCE OF SHADOWS 2019
[Ưu đãi đặc biệt, số lượng có hạn]
GIVENCHY <br>ROUGE INTERDIT VINYL - N° 19 <br>ESSENCE OF SHADOWS 2019
[Ưu đãi đặc biệt, số lượng có hạn]
GIVENCHY <br>LE PRISMISSIME EYESHADOW - N° 02 <br>ESSENCE OF SHADOWS 2019
[Ưu đãi đặc biệt, số lượng có hạn]
GIVENCHY <br>LE PRISMISSIME EYESHADOW - N° 01 <br>ESSENCE OF SHADOWS 2019
[Ưu đãi đặc biệt, số lượng có hạn]
GIVENCHY <br>LE ROSE PERFECTO LIPSTICK<br> (Spring Limited Edition)GIVENCHY <br>LE ROSE PERFECTO LIPSTICK<br> (Spring Limited Edition)
[Ưu đãi đặc biệt, số lượng có hạn]
GIVENCHY Prisme Primer Color Correcting Primer Spf20 - PA ++ 30Ml (Best Seller)GIVENCHY Prisme Primer Color Correcting Primer Spf20 - PA ++ 30Ml (Best Seller)
[Ưu đãi đặc biệt, số lượng có hạn]
GIVENCHY <br>OMBRE INTERDITE CREAM EYESHADOW <br>(New 2019)GIVENCHY <br>OMBRE INTERDITE CREAM EYESHADOW <br>(New 2019)
[Ưu đãi đặc biệt, số lượng có hạn]
GIVENCHY <br>ENCRE INTERDITE LIP INK <br>(New 2019)GIVENCHY <br>ENCRE INTERDITE LIP INK <br>(New 2019)
[Ưu đãi đặc biệt, số lượng có hạn]
GIVENCHY <br> TEINT COUTURE EVERWEAR <br> (New Brush 2019)
[Ưu đãi đặc biệt, số lượng có hạn]
GIVENCHY <br> TEINT COUTURE EVERWEAR <br> (New Concealer 2019)GIVENCHY <br> TEINT COUTURE EVERWEAR <br> (New Concealer 2019)
[Ưu đãi đặc biệt, số lượng có hạn]
GIVENCHY <br> TEINT COUTURE EVERWEAR <br> (New Foundation 2019)GIVENCHY <br> TEINT COUTURE EVERWEAR <br> (New Foundation 2019)
[Ưu đãi đặc biệt, số lượng có hạn]
GIVENCHY <br> MISTER BROW GROOM <br>(New Arrival 2019)
[Ưu đãi đặc biệt, số lượng có hạn]
GIVENCHY <br> MISTER MATIFYING STICK <br>(New 2019)
[Ưu đãi đặc biệt, số lượng có hạn]
GIVENCHY <br> MISTER INSTANT CORRECTIVE PEN CONCEALER <br>(New 2019)GIVENCHY <br> MISTER INSTANT CORRECTIVE PEN CONCEALER <br>(New 2019)
[Ưu đãi đặc biệt, số lượng có hạn]
GIVENCHY Le Rouge Perfecto Lipstick 2.2GGIVENCHY Le Rouge Perfecto Lipstick 2.2G
[Ưu đãi đặc biệt, số lượng có hạn]