GIVENCHY <br> LE ROSE PERFECTO SET <br> (New Arrival 2019) - SOLD OUT!GIVENCHY <br> LE ROSE PERFECTO SET <br> (New Arrival 2019) - SOLD OUT!
[Đã bán hết, chỉ ưu tiên những ai đã đặt mua trước]
GIVENCHY <br> ROUGE INTERDIT VINYL <br> Enhancing Lipsticks (New 2019)GIVENCHY <br> ROUGE INTERDIT VINYL <br> Enhancing Lipsticks (New 2019)
[Đã bán hết, chỉ ưu tiên những ai đã đặt mua trước]
GIVENCHY <br> LE ROSE PERFECTO <br> 3 Lip Balms Set (New 2019)GIVENCHY <br> LE ROSE PERFECTO <br> 3 Lip Balms Set (New 2019)
[Đã bán hết, chỉ ưu tiên những ai đã đặt mua trước]