GIVENCHY <br> LE ROSE PERFECTO SET <br> (New Arrival 2019) - SOLD OUT!GIVENCHY <br> LE ROSE PERFECTO SET <br> (New Arrival 2019) - SOLD OUT!
[Đã bán hết, chỉ ưu tiên những ai đã đặt mua trước]
GIVENCHY <br> ROUGE INTERDIT VINYL <br> Enhancing Lipsticks (New 2019)GIVENCHY <br> ROUGE INTERDIT VINYL <br> Enhancing Lipsticks (New 2019)
[Đã bán hết, chỉ ưu tiên những ai đã đặt mua trước]
GIVENCHY <br> LE ROSE PERFECTO <br> 3 Lip Balms Set (New 2019)GIVENCHY <br> LE ROSE PERFECTO <br> 3 Lip Balms Set (New 2019)
[Đã bán hết, chỉ ưu tiên những ai đã đặt mua trước]
GIVENCHY <br> MY ORANGE COMBO  <br> (Limited Edition)GIVENCHY <br> MY ORANGE COMBO  <br> (Limited Edition)
[Ưu đãi đặc biệt, số lượng có hạn]

GIVENCHY
MY ORANGE COMBO
(Limited Edition)

2.000.000 VND 2.860.000 VND
GIVENCHY <br>MY OCEAN COMBO  <br> (Limited Edition)GIVENCHY <br>MY OCEAN COMBO  <br> (Limited Edition)
[Ưu đãi đặc biệt, số lượng có hạn]

GIVENCHY
MY OCEAN COMBO
(Limited Edition)

2.000.000 VND 2.860.000 VND
GIVENCHY <br> MY PINK COMBO  <br> (Limited Collection)GIVENCHY <br> MY PINK COMBO  <br> (Limited Collection)
[Ưu đãi đặc biệt, số lượng có hạn]

GIVENCHY
MY PINK COMBO
(Limited Collection)

2.280.000 VND 3.250.000 VND
GIVENCHY <br> MY ORANGE COMBO <br> (Limited Collection)GIVENCHY <br> MY ORANGE COMBO <br> (Limited Collection)
[Ưu đãi đặc biệt, số lượng có hạn]
GIVENCHY <br>LOVE PRICE - RED <br> (Valentine Limited Edition)GIVENCHY <br>LOVE PRICE - RED <br> (Valentine Limited Edition)
[Đã bán hết, chỉ ưu tiên những ai đã đặt mua trước]
GIVENCHY <br>LOVE PRICE - PINK <br> (Valentine Limited Edition)GIVENCHY <br>LOVE PRICE - PINK <br> (Valentine Limited Edition)
[Đã bán hết, chỉ ưu tiên những ai đã đặt mua trước]
GIVENCHY <br>LOVE PRICE [N13] [N22]<br> (Valentine Limited Edition)GIVENCHY <br>LOVE PRICE [N13] [N22]<br> (Valentine Limited Edition)
[Đã bán hết, chỉ ưu tiên những ai đã đặt mua trước]
GIVENCHY <br>ROUGE FETICHE <br> (Special Festival Edition 2019)GIVENCHY <br>ROUGE FETICHE <br> (Special Festival Edition 2019)
[Đã bán hết, chỉ ưu tiên những ai đã đặt mua trước]
GIVENCHY <br> MY COUTURE LIPSTICK <br> (Limited Edition)GIVENCHY <br> MY COUTURE LIPSTICK <br> (Limited Edition)
[Đã bán hết, chỉ ưu tiên những ai đã đặt mua trước]
GIVENCHY <br>LE ROUGE INTENSE LIPSTICK <br> (Spring Limited Edition)GIVENCHY <br>LE ROUGE INTENSE LIPSTICK <br> (Spring Limited Edition)
[Đã bán hết, chỉ ưu tiên những ai đã đặt mua trước]
GIVENCHY <br>LE ROUGE PERFECTO LIPSTICK<br> (Spring Limited Edition)GIVENCHY <br>LE ROUGE PERFECTO LIPSTICK<br> (Spring Limited Edition)
[Đã bán hết, chỉ ưu tiên những ai đã đặt mua trước]