Giảm 111k khi nhập mã BF111

Giảm 150k khi nhập mã BF150

Giảm 250k khi nhập mã BF250