J.U.S Joyau Unique & Sensoriel Discovery Kit

1,750,000 VND

J.U.S JOYAU UNIQUE & SENSORIEL DISCOVERY KIT

Khám phá bộ nước hoa gồm 12 sáng tạo hương của J.U.S. Mỗi hương thơm bộc lộ nhiều khía cạnh đặc biệt và đem lại cho bạn những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Nhóm Hương Hoa: SOPOUDRAGE - SPRINGPOP - BLOOMASTRAL - ROSAMONDA

Nhóm Hương Phương Đông: SEXYCRUSH - COFFEEZE

Nhóm Hương Da Thuộc: NOIRESSENCE - ULTRAHOT - CUIRISSIME

Nhóm Hương Hesperide: GINGERLISE

Nhóm Hương Xạ Hương: SUPERFUSION

Nhóm Hương Hổ Phách: AMBRASER

You may also like

Xem Gần Đây